Quảng Cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm

Giới thiệu chức năng Quảng Cáo Tự Động

Quảng cáo tự động là gì?

Quảng cáo tự động là một chức năng mới của Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm.

 1. Với quảng cáo tự động, Shopee hỗ trợ bạn quản lý từ khóa và giá thầu, bạn sẽ không còn phải lo lắng làm như thế nào nữa.
 2. Shopee sẽ tự động kết hợp quảng cáo của bạn với những từ khóa mà người mua đã dùng để tìm kiếm sản phẩm của bạn trong quá khứ hoặc những sản phẩm tương tự sản phẩm của bạn.
 3. Giá thầu phụ thuộc vào tỷ lệ chuyển đổi từ quảng cáo của bạn thành doanh số.
 4. Nếu hệ thống đánh giá sản phẩm của bạn có khả năng cao sẽ được mua, Shopee sẽ đặt giá thầu cao hơn để đảm bảo quảng cáo của bạn được hiển thị nhiều hơn. Nhưng nếu quảng cáo của bạn không có khả năng tạo doanh số, hệ thống có thể hạ giá thầu của bạn.
 5. Giá thầu tự động được tính toán để đảm bảo Tỷ lệ hoàn vốn (ROAS - Return On Advertising Spend) cho quảng cáo của bạn. 


Ai nên sử dụng Quảng cáo tự động? 

Hãy sử dụng chức năng Quảng cáo tự động từ khóa nếu bạn:

 1. Chưa từng sử dụng Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm hoặc bất kỳ loại quảng cáo nói chung nào. 
 2. Không có thời gian hoặc không biết nên chọn từ khóa và đặt giá thầu như thế nào.
 3. Không có thời gian hoặc không biết làm thế nào để cải thiện Tỷ lệ hoàn vốn (ROAS) của bạn.


Thế nào là từ khóa thủ công? 

 1. Từ khóa thủ công được gợi ý cho các nhà bán hàng chuyên nghiệp, những người đã có kinh nghiệm trong việc sử dụng Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm.
 2. Dùng lựa chọn này nếu có những từ khóa cụ thể mà bạn muốn đấu thầu.
 3. Nếu bạn chọn 1 từ khóa đã là quảng cáo tự động, hệ thống sẽ chỉ hiển thị quảng cáo 1 lần với từ khóa có giá thầu cao hơn.
 4. Shopee khuyên bạn chỉ nên chọn từ khóa thủ công khi bạn muốn có hiển thị cao hơn cho những từ khóa cụ thể. Hãy nhớ sử dụng giá thầu gợi ý để quảng cáo của bạn xuất hiện ở những vị trí đầu của trang kết quả tìm kiếm.
 5. Xem thêm cách chọn và thiết lập Từ khóa thủ công tại đây.


Làm thế nào để bắt đầu thiết lập quảng cáo tự động?


Nút Quảng Cáo Tự Động có thể tìm thấy tại trang thiết lập Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm, bên dưới mục Chọn từ khóa.


Để dừng chức năng này, truy cập trang chi tiết sản phẩm quảng cáo và tắt quảng cáo tự động.

Hoặc, chọn Dừng để kết thúc quảng cáo ngay lập tức.
TRẢI NGHIỆM NGAY

Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn
Nội dung

Quảng cáo tự động là gì?

Ai nên sử dụng Quảng cáo tự động? 

Thế nào là từ khóa thủ công? 

Làm thế nào để bắt đầu thiết lập quảng cáo tự động?