Quảng Cáo Tìm Kiếm Shop sẽ xuất hiện ở đâu?

  • Trang Kết Quả Tìm Kiếm

    Quảng cáo có Tên, Logo hình ảnh và khẩu hiệu quảng cáo của Shop bạn - sẽ xuất hiện ở vị trí trên cùng trang kết quả tìm kiếm khi người mua tìm kiếm từ khóa có liên quan đến quảng cáo của bạn.

Tại sao nên sử dụng Quảng cáo Tìm Kiếm Shop?

reason0

Tăng doanh số

Dẫn trực tiếp người mua đến trang Shop bạn để mua hàng sau khi nhấp vào quảng cáo

reason1

Tăng mức độ nhận biết cho Shop bạn

Shop bạn sẽ xuất hiện ở vị trí trên cùng trong trang kết quả tìm kiếm và thúc đẩy người mua truy cập vào shop của bạn.

reason2

Kiểm soát chi phí

Cài đặt ngân sách và số tiền bạn muốn cho một lần nhấp chuột vào quảng cáo

Ai có thể sử dụng Quảng cáo Tìm Kiếm Shop?

Quảng cáo Tìm Kiếm Shop sẽ tự động được mở cho những người bán được chọn có thành tích tốt về doanh số bán hàng và đánh giá đơn hàng.

Bắt đầu quảng cáo với 2 bước dễ dàng

1

Chọn từ khóa liên quan đến sản phẩm từ danh sách từ khóa gợi ý hoặc thiết lập từ khóa của riêng bạn

2

Thiết lập giá thầu cho mỗi từ khóa. Với giá thầu là giá cao nhất bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo

Tạo Quảng Cáo
Tìm hiểu cách tạo quảng cáo