Quảng cáo Khám Phá đã có thêm vị trí hiển thị mới
Quảng cáo Khám Phá đã có thêm vị trí hiển thị mới
LEARN MORE
Cập nhật tên mới cho hai chỉ số ROI và CIR
LEARN MORE
Cập nhật Giá thầu tối thiểu cho các loại hình Dịch vụ Hiển thị Shopee
LEARN MORE
Thêm từ khóa cho Quảng cáo Tìm Kiếm trở nên thuận tiện hơn
LEARN MORE
Quảng cáo Khám Phá giờ đây sẽ hiển thị ở nhiều vị trí hơn!
LEARN MORE
Thúc đẩy lượng truy cập từ Trang chủ đến Shop của bạn với Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ
LEARN MORE
Quảng cáo Khám phá hiện đã có tính năng Giá thầu Tự Động
Quảng cáo Khám phá hiện đã có tính năng Giá thầu Tự Động
LEARN MORE
Note: thay thumbnail và hình ở dưới article khi live-test
Tăng lượt truy cập Shop với giao diện mới của Quảng cáo Tìm kiếm Shop!
LEARN MORE
Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
LEARN MORE
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
LEARN MORE
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
LEARN MORE
Tính năng đề xuất sản phẩm chạy Quảng cáo mới được cải tiến
LEARN MORE
Tính năng Quảng Cáo mới giúp dễ dàng tăng khả năng hiển thị và doanh số bán hàng cho sản phẩm
LEARN MORE
Giới thiệu Giá thầu gợi ý mới cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm
LEARN MORE
Tự động tối ưu giá thầu cho Quảng cáo Shopee ngày khuyến mãi
LEARN MORE
Dễ dàng tăng trưởng doanh thu từ Từ khóa thủ công với tính năng Giá thầu Tự Động
LEARN MORE
Chế độ Quảng cáo Tự động cho tính năng Quảng cáo Khám Phá hiện đã có trên ứng dụng Shopee
LEARN MORE
Thiết lập thêm Quảng cáo tại nhiều vị trí chỉ với một lần chạm trên ứng dụng Shopee
LEARN MORE
Giới thiệu trang Nạp tiền mới của Quảng cáo Shopee
LEARN MORE
Chào đón giao diện mới được cải tiến của Quảng cáo Shopee trên Kênh Người Bán!
Chào đón giao diện mới của Quảng cáo Shopee
LEARN MORE