Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
LEARN MORE
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
LEARN MORE
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
LEARN MORE
Tính năng đề xuất sản phẩm chạy Quảng cáo mới được cải tiến Tính năng đề xuất sản phẩm chạy Quảng cáo mới được cải tiến
LEARN MORE
Tính năng Quảng Cáo mới giúp dễ dàng tăng khả năng hiển thị và doanh số bán hàng cho sản phẩm Tính năng Quảng Cáo mới giúp dễ dàng tăng khả năng hiển thị và doanh số bán hàng cho sản phẩm
LEARN MORE
Giới thiệu Giá thầu gợi ý mới cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm Giới thiệu Giá thầu gợi ý mới cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm
LEARN MORE
Tự động tối ưu giá thầu cho Quảng cáo Shopee ngày khuyến mãi Tự động tối ưu giá thầu cho Quảng cáo Shopee ngày khuyến mãi
LEARN MORE
Dễ dàng tăng trưởng doanh thu từ Từ khóa thủ công với tính năng Giá thầu Tự Động Dễ dàng tăng trưởng doanh thu từ Từ khóa thủ công với tính năng Giá thầu Tự Động
LEARN MORE
Chế độ Quảng cáo Tự động cho tính năng Quảng cáo Khám Phá hiện đã có trên ứng dụng Shopee Giờ đây, bạn có thể tạo và quản lý Quảng cáo Khám Phá của mình bằng chế độ Quảng cáo Tự động mọi lúc và mọi nơi bằng ứng dụng Shopee. Không có máy tính xách tay sẽ không còn là vấn đề nữa!
LEARN MORE
Thiết lập thêm Quảng cáo tại nhiều vị trí chỉ với một lần chạm trên ứng dụng Shopee Thiết lập thêm Quảng cáo tại nhiều vị trí chỉ với một lần chạm trên ứng dụng Shopee
LEARN MORE
Giới thiệu trang Nạp tiền mới của Quảng cáo Shopee Giới thiệu trang Nạp tiền mới của Quảng cáo Shopee
LEARN MORE
Chào đón giao diện mới được cải tiến của Quảng cáo Shopee trên Kênh Người Bán!
Chào đón giao diện mới của Quảng cáo Shopee Chào đón giao diện mới của Quảng cáo Shopee
LEARN MORE
Đấu thầu Từ Khóa và Quảng cáo Shop Ads giờ đây sẽ là Quảng cáo Tìm Kiếm Đấu thầu Từ Khóa và Quảng cáo Shop Ads giờ đây sẽ là Quảng cáo Tìm Kiếm
LEARN MORE
Một cách mới để quản lý giá thầu của Quảng cáo Khám Phá ngay trên ứng dụng Shopee di động Một cách mới để quản lý giá thầu của Quảng cáo Khám Phá ngay trên ứng dụng Shopee di động
LEARN MORE
Chỉnh sửa nhiều chiến dịch quảng cáo Shopee cùng một lúc! Chỉnh sửa nhiều chiến dịch quảng cáo Shopee cùng một lúc!
LEARN MORE
Cập nhật Theo dõi hiệu quả bán hàng của Quảng cáo Shopee Cập nhật Theo dõi hiệu quả bán hàng của Quảng cáo Shopee - Broader Metrics
LEARN MORE
Tạo Quảng cáo Khám Phá mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Shopee! Tạo Quảng cáo Khám Phá mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Shopee!
LEARN MORE
Thiết lập Chiến dịch Đấu Thầu Từ Khóa mọi lúc mọi nơi với Ứng Dụng Shopee Thiết lập Chiến dịch Đấu Thầu Từ Khóa mọi lúc mọi nơi với Ứng Dụng Shopee
LEARN MORE
Công nghệ theo dõi hiệu quả Quảng cáo Shopee đã được cải tiến! Công nghệ theo dõi hiệu quả Quảng cáo Shopee đã được cải tiến!
LEARN MORE
Quảng Cáo Shopee đã có mặt trên ứng dụng di động! Quảng Cáo Của Tôi đã có mặt trên ứng dụng Shopee!
LEARN MORE