Quảng cáo Khám Phá giờ đây sẽ hiển thị ở nhiều vị trí hơn! Quảng cáo Khám Phá giờ đây sẽ hiển thị ở nhiều vị trí hơn!
Tìm hiểu thêm
Thúc đẩy lượng truy cập từ Trang chủ đến Shop của bạn với Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ Thúc đẩy lượng truy cập từ Trang chủ đến Shop của bạn với Dịch Vụ Hiển Thị Trang Chủ
Tìm hiểu thêm
Quảng cáo Khám phá hiện đã có tính năng Giá thầu Tự Động
Quảng cáo Khám phá hiện đã có tính năng Giá thầu Tự Động Quảng cáo Khám phá hiện đã có tính năng Giá thầu Tự Động
Tìm hiểu thêm
Note: thay thumbnail và hình ở dưới article khi live-test
Tăng lượt truy cập Shop với giao diện mới của Quảng cáo Tìm kiếm Shop! Tăng lượt truy cập Shop với giao diện mới của Quảng cáo Tìm kiếm Shop!
Tìm hiểu thêm
Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá Cải tiến mới của Cài đặt đối tượng cho Quảng cáo Khám Phá
Tìm hiểu thêm
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo Tăng trưởng doanh số dễ dàng với tính năng Tự Động Quảng Cáo
Tìm hiểu thêm
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá Loại bỏ vị trí Sản Phẩm Tương Tự khỏi Quảng cáo Khám Phá
Tìm hiểu thêm
Tính năng đề xuất sản phẩm chạy Quảng cáo mới được cải tiến Tính năng đề xuất sản phẩm chạy Quảng cáo mới được cải tiến
Tìm hiểu thêm
Tính năng Quảng Cáo mới giúp dễ dàng tăng khả năng hiển thị và doanh số bán hàng cho sản phẩm Tính năng Quảng Cáo mới giúp dễ dàng tăng khả năng hiển thị và doanh số bán hàng cho sản phẩm
Tìm hiểu thêm
Giới thiệu Giá thầu gợi ý mới cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm Giới thiệu Giá thầu gợi ý mới cho Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm
Tìm hiểu thêm
Tự động tối ưu giá thầu cho Quảng cáo Shopee ngày khuyến mãi Tự động tối ưu giá thầu cho Quảng cáo Shopee ngày khuyến mãi
Tìm hiểu thêm
Dễ dàng tăng trưởng doanh thu từ Từ khóa thủ công với tính năng Giá thầu Tự Động Dễ dàng tăng trưởng doanh thu từ Từ khóa thủ công với tính năng Giá thầu Tự Động
Tìm hiểu thêm
Chế độ Quảng cáo Tự động cho tính năng Quảng cáo Khám Phá hiện đã có trên ứng dụng Shopee Giờ đây, bạn có thể tạo và quản lý Quảng cáo Khám Phá của mình bằng chế độ Quảng cáo Tự động mọi lúc và mọi nơi bằng ứng dụng Shopee. Không có máy tính xách tay sẽ không còn là vấn đề nữa!
Tìm hiểu thêm
Thiết lập thêm Quảng cáo tại nhiều vị trí chỉ với một lần chạm trên ứng dụng Shopee Thiết lập thêm Quảng cáo tại nhiều vị trí chỉ với một lần chạm trên ứng dụng Shopee
Tìm hiểu thêm
Giới thiệu trang Nạp tiền mới của Quảng cáo Shopee Giới thiệu trang Nạp tiền mới của Quảng cáo Shopee
Tìm hiểu thêm
Chào đón giao diện mới được cải tiến của Quảng cáo Shopee trên Kênh Người Bán!
Chào đón giao diện mới của Quảng cáo Shopee Chào đón giao diện mới của Quảng cáo Shopee
Tìm hiểu thêm
Đấu thầu Từ Khóa và Quảng cáo Shop Ads giờ đây sẽ là Quảng cáo Tìm Kiếm Đấu thầu Từ Khóa và Quảng cáo Shop Ads giờ đây sẽ là Quảng cáo Tìm Kiếm
Tìm hiểu thêm
Một cách mới để quản lý giá thầu của Quảng cáo Khám Phá ngay trên ứng dụng Shopee di động Một cách mới để quản lý giá thầu của Quảng cáo Khám Phá ngay trên ứng dụng Shopee di động
Tìm hiểu thêm
Chỉnh sửa nhiều chiến dịch quảng cáo Shopee cùng một lúc! Chỉnh sửa nhiều chiến dịch quảng cáo Shopee cùng một lúc!
Tìm hiểu thêm
Cập nhật Theo dõi hiệu quả bán hàng của Quảng cáo Shopee Cập nhật Theo dõi hiệu quả bán hàng của Quảng cáo Shopee - Broader Metrics
Tìm hiểu thêm