Quảng Cáo Khám Phá sẽ xuất hiện ở đâu?

  • Mục Có thể bạn cũng thích

    Quảng cáo sẽ hiển thị ở mục Có Thể Bạn Cũng Thích trong trang chi tiết Sản phẩm để thu hút nhiều người mua hơn.

  • Mục Gợi ý hôm nay

    Quảng cáo sẽ hiển thị ở mục Gợi ý hôm nay trong Trang chủ Shopee cho những người mua đã xem, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thích hoặc đánh giá sản phẩm tương tự với sản phẩm của bạn trong 30 ngày gần nhất.

Tại sao nên sử dụng Quảng Cáo Khám Phá?

reason0

Tăng hiển thị

Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị ở các vị trí nổi bật mà Shopee đề xuất cho người dùng như Trang chủ Shopee hoặc Trang chi tiết sản phẩm

reason1

Tăng doanh số

Tiếp cận được những khách hàng đang tìm kiếm những loại sản phẩm tương tư như sản phẩm bạn bán.

reason2

Kiểm soát chi phí

Cài đặt ngân sách và số tiền bạn muốn cho một lần nhấp chuột vào quảng cáo.

Bắt đầu quảng cáo với 2 bước dễ dàng

1

Chọn sản phẩm bạn muốn chạy quảng cáo

2

Thiết lập giá thầu cho mỗi sản phẩm. Với giá thầu là giá cao nhất bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo

Tạo Quảng Cáo
Tìm hiểu cách tạo quảng cáo