Hướng Dẫn Sử Dụng

Quảng cáo đúng sản phẩm có thể tăng doanh số bán hàng của bạn

Điều quan trọng là phải chọn đúng sản phẩm để quảng cáo, nhằm tối đa hóa doanh số bán hàng của bạn. Với sự trợ giúp của thuật toán giới thiệu sản phẩm của Quảng cáo Shopee, việc xác định đúng sản phẩm không còn là điều quá khó khăn!


Làm cách nào để biết đâu là "sản phẩm phù hợp" để quảng cáo?

Thuật toán của Shopee sẽ liên tục xử lý dữ liệu có sẵn để xác định và đề xuất các sản phẩm có tiềm năng bán hàng cao khi được quảng cáo.

 1. Khi tạo quảng cáo trên Kênh Người Bán, các sản phẩm được đề xuất sẽ được đánh dấu bằng các thẻ "Bán Chạy Nhất", "Tỷ Lệ ROAS Cao" hoặc "Tìm Kiếm Nhiều Nhất". 

 1. Trên ứng dụng điện thoại, các sản phẩm được đề xuất được đánh dấu bằng biểu tượng "thích".

 


Sản phẩm "Bán Chạy Nhất", "Tỷ Lệ ROAS Cao" hoặc "Tìm Kiếm Nhiều Nhất" là gì?

 1. Các sản phẩm "Bán Chạy Nhất" là những sản phẩm bán chạy nhất trong danh mục ngành hàng và có khả năng tạo ra nhiều doanh số hơn nếu được quảng cáo.
 2. Các sản phẩm "Tỷ Lệ ROAS Cao" có tiềm năng đạt được Tỷ lệ Hoàn Vốn (ROAS) tốt khi được quảng cáo, dựa trên doanh số thông thường của sản phẩm và chi phí quảng cáo trung bình trong danh mục ngành hàng của các sản phẩm này.
 3. Các sản phẩm "Tìm Kiếm Nhiều Nhất" được liên kết với các từ khóa được tìm kiếm hàng đầu và có tiềm năng mang lại nhiều doanh số khi được quảng cáo.


Tôi có thể dễ dàng tạo quảng cáo cho tất cả các sản phẩm được đề xuất không?

Chắc chắn rồi. Bạn có thể dễ dàng chọn tối đa 50 sản phẩm được đề xuất bằng cách sử dụng công cụ chọn sản phẩm Quảng cáo Shopee:

 1. Nhấp vào "+ Tạo chiến dịch mới" tại trang Quảng cáo Shopee

2. Chọn loại quảng cáo bạn muốn chạy

3. Đặt Ngân sách và Thời gian áp dụng cho chiến dịch của bạn

4. Nhấp vào "+" trong mục Thiết lập Sản Phẩm

5. Đảm bảo rằng hộp kiểm "Chọn tất cả các sản phẩm được đề xuất" được chọn

 1. Nếu bạn có tối đa 50 sản phẩm được đề xuất, tất cả sản phẩm sẽ được chọn.
 2. Nếu bạn có hơn 50 sản phẩm được đề xuất, 50 sản phẩm được đề xuất có tiềm năng bán hàng cao nhất sẽ được chọn. 
 3. Nếu bạn có hơn 50 sản phẩm được đề xuất và muốn quảng cáo các sản phẩm được đề xuất còn lại, chỉ cần quay lại trang chủ Quảng cáo Shopee và lặp lại các Bước 1-5.

6. Nhấp vào "Xác nhận"

Lưu ý:

 1. Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ áp dụng với 1 số người bán nhất định
 2. Nếu bạn nằm trong danh sách người bán cho phép sử dụng tính năng này, bạn chỉ có thể thấy các thẻ "Bán Chạy Nhất", "Tỷ Lệ ROAS Cao" và "Tìm Kiếm Nhiều Nhất" cho các sản phẩm được đề xuất của bạn khi thiết lập quảng cáo mới bằng Kênh Người Bán. 
 3. Nếu bạn không nằm trong danh sách cho phép sử dụng tính năng này, (i) tùy chọn "Chọn tất cả các sản phẩm được đề xuất" sẽ không khả dụng trong bộ chọn sản phẩm và (ii) các sản phẩm được đề xuất sẽ có biểu tượng 'thích' thay thế (tức là không có thẻ "Bán Chạy Nhất", "Tỷ Lệ ROAS Cao" và "Tìm Kiếm Nhiều Nhất")


Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn
Nội dung

Làm cách nào để biết đâu là "sản phẩm phù hợp" để quảng cáo?

Sản phẩm "Bán Chạy Nhất", "Tỷ Lệ ROAS Cao" hoặc "Tìm Kiếm Nhiều Nhất" là gì?

Tôi có thể dễ dàng tạo quảng cáo cho tất cả các sản phẩm được đề xuất không?