Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm sẽ xuất hiện ở đâu?

  • Trang Kết Quả Tìm Kiếm

    Quảng cáo sẽ hiển thị tại trang kết quả tìm kiếm khi người mua tìm kiếm với từ khóa mà bạn đã thiết lập cho sản phẩm đấu thầu của mình.

Tại sao nên sử dụng Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm?

reason0

Tăng độ hiển thị

Đẩy sản phẩm của bạn hiển thị ở các vị trí đầu Trang kết quả tìm kiếm.

reason1

Tăng doanh số

Mở rộng phạm vi tiếp cận đến những người mua tiềm năng thông qua việc sử dụng từ khoá có liên quan đến các sản phẩm bạn đang quảng cáo.

reason2

Kiểm soát chi phí

Cài đặt ngân sách và số tiền bạn muốn chi trả cho một nhấp chuột của khách vào quảng cáo.

3 Bước Dễ Dàng Để Bắt Đầu

1

Chọn sản phẩm bạn muốn chạy quảng cáo

2

Chọn từ khóa liên quan đến sản phẩm từ danh sách từ khóa gợi ý hoặc thiết lập từ khóa của riêng bạn

3

Thiết lập giá thầu cho mỗi từ khóa. Với giá thầu là giá cao nhất bạn sẵn sàng trả cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo

Tạo Quảng Cáo
Tìm hiểu cách tạo quảng cáo