Điều Khoản và Điều Kiện

Danh sách các sản phẩm không được chạy quảng cáo

Người bán khi sử dụng Quảng cáo Shopee không được phép chạy dịch vụ hiển thị từ khóa cho các sản phẩm sau đây:


 1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 2. Thuốc lá.
 3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
 4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
 5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
 6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
 7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
 8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.


Trường hợp người bán cố tình vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý:


Đối với Quảng cáo Tìm Kiếm Sản Phẩm, nếu Shop:

 1. Vi phạm lần đầu: Shopee sẽ tiến hành ẩn sản phẩm.
 2. Vi phạm lần hai: Shopee sẽ tiến hành ẩn sản phẩm.
 3. Vi phạm lần ba: Shopee sẽ xóa sản phẩm vi phạm.


Làm thế nào để tôi có thể tắt Quảng cáo cho sản phẩm đã thiết lập?


Bước 1: Đăng nhập vào Kênh Người BánBước 2: Vào mục Quảng Cáo ShopeeBước 3: Ở mục Danh sách tất cả quảng cáo, chọn sản phẩm cần tắt Quảng cáo.Bước 4: Chọn Dừng
Làm thế nào để tôi có thể xóa từ khóa đã thiết lập cho Quảng cáo Tìm Kiếm Shop?


Bước 1: Đăng nhập vào Kênh Người Bán


Bước 2: Vào mục Quảng Cáo ShopeeBước 3: Ở mục Danh sách tất cả quảng cáo, chọn chiến dịch có chứa từ khóa cần tắt Quảng cáo.Bước 4: Chọn những từ khóa liên quan tới các sản phẩm bị cấmBước 5: Chọn Xóa hàng loạt
Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn
Nội dung

Người bán khi sử dụng Quảng cáo Shopee không được phép chạy dịch vụ hiển thị từ khóa cho các sản phẩm sau đây:

Trường hợp người bán cố tình vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý:

Làm thế nào để tôi có thể tắt Quảng cáo cho sản phẩm đã thiết lập?

Làm thế nào để tôi có thể xóa từ khóa đã thiết lập cho Quảng cáo Tìm Kiếm Shop?