Quảng Cáo Khám Phá

Quảng cáo Khám Phá áp dụng cho Người Bán nào?

Các Shop đều có thể sử dụng Quảng cáo Khám Phá khi thỏa các điều kiện sau:


  1. Shop có ít nhất 1 đánh giá.
  2. Shop không bật Chế độ Tạm nghỉ.
  3. Shop vẫn hoạt động bình thường trong 14 ngày gần nhất.
  4. Sản phẩm chạy quảng cáo của Shop không thuộc Ngành Hàng sản phẩm người lớn (ví dụ: đồ chơi tình dục, bao cao su,...).


Nếu Shop không đủ điều kiện chạy Quảng Cáo Khám Phá, bạn vẫn có thể sử dụng các loại hình quảng cáo khác để tăng hiển thị và doanh thu cho sản phẩm.

Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn