Quảng Cáo Khám Phá

Thiết lập Quảng cáo Khám Phá cho nhiều sản phẩm

Tôi có thể thiết lập Quảng cáo Khám Phá cho nhiều sản phẩm không?


Bạn hoàn toàn có thể thiết lập Quảng Cáo Khám Phá cho nhiều sản phẩm, tối đa 10 sản phẩm cho mỗi lần thiết lập thông qua Kênh Người Bán trên trình duyệt web và ứng dụng Shopee. Hãy chọn những sản phẩm bạn muốn thiết lập quảng cáo.


Thông qua Kênh Người Bán trên trình duyệt web:

Thông qua ứng dụng Shopee di động:

Làm thế nào để tôi dễ dàng thiết lập Quảng cáo Khám Phá cho tất cả các Quảng cáo Tìm kiếm đang chạy hoặc đã được lên lịch? 


  1. Khi bạn đăng ký Quảng cáo Tìm Kiếm thành công cho 1 sản phẩm trên Kênh Người Bán, mà chưa từng được chạy hoặc lên lịch cho Quảng Cáo Khám Phá, 1 cửa sổ thông báo sẽ được bật lên
  2. Nhấn "Đăng ký Quảng Cáo Khám Phá"


Nếu bạn đăng ký Đấu Thầu Từ Khóa thành công cho 1 sản phẩm đã được thiết lập Quảng Cáo Khám Phá, bạn không cần làm gì tiếp theo.


Thông qua Kênh Người Bán trên trình duyệt web:


Thông qua ứng dụng Shopee di động:Trang này có hữu ích đối với bạn?

yes Có nè
no Không hẳn
Nội dung

Tôi có thể thiết lập Quảng cáo Khám Phá cho nhiều sản phẩm không?

Làm thế nào để tôi dễ dàng thiết lập Quảng cáo Khám Phá cho tất cả các Quảng cáo Tìm kiếm đang chạy hoặc đã được lên lịch?